Creative Experiences
top

Bergsmeditationens historik

Bergsmeditationen (BM) började växa fram när Terry Evans eget liv var i kris på grund av sjukdom. Han inspirerades att skriva en dikt kallad "Oh, ödmjuke vän", som blev början på utvecklingen av BM. Diktens symbol var ett berg och budskapet handlade om känslor och personligt ansvar. Senare skulle Terry Evans komma att inse, allt eftersom meditationen utvecklades, att metoden tog med individen på en inre resa till att möta sig själv. Ytterligare erfarenhet visade sedermera att BM gav användaren en möjlighet att utveckla en relation till den okända världen inombords.

Fantasi och intuition är nyckelfaktorer i arbetet med denna teknik och de kan efterhand utvecklas till verktyg för personlig utveckling.

På ett personligt plan har denna teknik gjort det möjligt för Terry att besvara många frågor och lösa många problem, genom att tillåta kombinationen av intellekt och känslor att samverka.

BM introducerades först som en meditationsmetod på Island. Sverige är nu metodens bas och där accepteras den fortsättningsvis som ett värdefullt verktyg för personlig utveckling.

Metoden kan användas i arbete med grupp- och individuell dynamik.

 
top