Creative Experiences
top

Certifikat

 


Vid 22 års ålder började Terry Evans sin utbildning genom att delta i en medial utvecklingsgrupp i Claphams spiritualistiska kyrka i södra London. En stor del av utbildningen, som han fick i början av sin utveckling kan tillskrivas kyrkans ordförande, som vid den tidpunkten var Blanche Tilling. Under denna period deltog han vid många olika föreläsningar samt i grupper som undervisade i mediumskapets filosofi osv. enligt Spiritual Nationalist Unions (SNU) utbildningsriktlinjer.

1982 började Terry Evans examineras av SNUs utbildningsnämnd (distrikt östra London), som talare och demonstratör (dvs. medium) och därefter, 1985, tilldelades han ett utbildningscertifikat som talare och demonstratör. Utbildningsprogrammet som SNU erbjuder är av väldigt hög standard och de anses i många kretsar ha en globalt ledande position inom utbildning.

Som ni kan se på kopian från 1991 års loggbok, som sammanställdes 1990, så återfinns Terry Evans namn listat bland dem som premierats som talare och demonstratör.

 

top